haccp-polska.pl
brc / ifs / audit
Systemy jakości w branży spożywczej i paszowej, gastronomii oraz handlu
 
 
 
 

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności i zabezpieczenie interesów konsumenta coraz bardziej staje się przedmiotem zainteresowania ogółu społeczeństwa, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zawodowych, międzynarodowych partnerów handlowych i organizacji handlowych. Konieczne jest zapewnienie zaufania klienta poprzez otwarty i zrozumiały rozwój prawa żywnościowego oraz dzięki podejmowaniu przez władze publiczne odpowiednich kroków mających na celu informowanie społeczeństwa, tam gdzie istnieją uzasadnione powody, aby podejrzewać, iż żywność może stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Etykietowanie opakowań

oznakowanie produktów żywnościowych, DGA, wartość odżywcza, znakowanie żywnościŻywność lub pasze wprowadzane na rynek lub, które mogą być wprowadzone na ten rynek we Wspólnocie, powinny być stosownie etykietowane lub oznakowane w celu ułatwienia ich monitorowania, za pomocą stosownej dokumentacji lub informacji, zgodnie z odnośnymi wymogami lub bardziej szczegółowymi przepisami. Food law, both at national and EU level, establishes the rights of consumers to safe food and to accurate and honest information - kliknij.

Bezpieczeństwo pasz

paszowe produkty etykietowanie pasz i materiałów paszowychPasze, materiały paszowe oznacza substancje lub produkty, w tym dodatki, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do karmienia zwierząt. Produkty pochodzenia roślinnego (rośliny paszowe), zwierzęcego oraz mineralnego, a także substancje otrzymywane w wyniku przemian chemicznych (mocznik) lub biologicznych bogate w składniki pokarmowe, będące pożywieniem dla zwierząt hodowlanych.

Inne strony

 
 
Copyright 2011 ©haccp-polska.com Designed by HACCP-POLSKA.PL
Inspekcja Sanitarna i WeterynaryjnaProjekty technologiczne.